• Včera na kovačickej Slávii uskutočnila sa akcia opravy fudbalového ihriska s umelým trávnikom, ktorej sa zúčastnili fudbaloví veteráni a ostatní dobrovoľníci a ruky k práce pridali aj tí najmladší občania.

  • U sportskom centru Slavija u Kovačici u četvrtak 5. maja sprovedeni su radovi na godišnjem održavanju mini fudbalskog terena sa veštačkom travom.