Priliehavým kultúrno-umeleckým programom, za prítomnosti žiakov, prednášateľov, rodičov a početných hostí, v piatok 13. mája uskutočnila sa oslava Dňa Základnej školy mladých pokolení. Bolo to úvodné podujatie kovačických májových osláv.

 

Srbskí reprezentanti v kolkaní sa aktuálne priprávajú v Apatine pre jednotlivcké Majstrovstvá sveta v Estónsku. Tesne pred odchodom na konečné prípravy, šiesti členovia kolkárskej výpravy, ktorá šesťkrát získavala titul šampióni sveta, trénovali na padinskej kolkárni spoločne s kolkármi Doliny. 

Strana 1 od 153

POLITIKA