Program „Ringato"  ( “Ljuljanje beba na rukama” :) )  koji se ostvaruje uz podršku Mađarskog nacionalnog saveta, po prvi put je realizovan u Debeljači, 28. septembra u sali Doma Kulture Jožef Atila.Ovom prilikom  majke i deca upoznali su sa pesmama, muzikom sa instrumenata, i igrama u krilu.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović na nedavno održanoj Romskoj kulturnoj večeri u Banatu koja je održana u Crepaji, govorila je o strateškim dokumentima čiji je cilj poboljšanje uslova života Roma u APV i u čitavoj zemlji. Ovom prilikom istakla je i važnost popisa i izjašnjavanja pripadnosti radi konstruisanja daljih ciljeva kroz zakonske i institucionalne okvire. 

POLITIKA