Završetak radova na sanaciji mokrih čvorova u OŠ "Mlada pokolenja" u Kovačici

Pin It

Osnovna škola "Mlada pokolenja" u Kovačici ušla je u projekat pod nazivom "Program modernizacija škola".

POLITIKA