Ne trpite nasilje, prijavite ga

Pin It

Centar za socijalni rad Kovačica je od početka 2018 godine zabeležio 101 prijavu nasilja u porodici.

POLITIKA