Darovane kovačičke trojke

Pin It

U okviru nove mere podrške porodicama sa decom koja je uvedena za porodice koje dobiju troje dece, opština Kovačica obezbedila je poklone. Roditeljski par Povolni imao je tu sreću da dobije trojke.

POLITIKA