Trinaesta sednica Skupštine opštine Kovačica 21. aprila

Pin It

Trinaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica 21. aprila.

Na pomenutoj sednici razmatraće se 35 tačaka dnevnog reda. Najpre razmatranje predloga: Odluke oizmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2022. godine, zatim odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa za pružanje usluga za obavljanje delatnosti iz oblasti urbanizma i zaštite životne sredine. Razmatrenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove „Kolibri“ iz Kovačica, naziv je četvrte tačke dnevnog reda. U petoj razmetraće se predlozi Plana razvoja opštine Kovačica za period od 2022. do 2028. godine a u šestoj Godišnji program zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kovačica. Razmatranje Izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana opštine Kovačica za 2021. godinu, naziv je sedme tačke. Od osme do četrnaeste tačke dnevnog reda razmatraće se Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji svih naših Domova kulture za 2021. godinu. Zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Opštinske biblioteke, Galerije naivne umetnosti i Centra za socijalni rad „Kovačica“. Planovi rada svih domova kulture, Galerije naivne umetnosti, Opštinske biblioteke i Turistuíčeke organizacije Opštine Kovačica za 2022. godinu, razmatraće se od 19. do 28. tačke dnevnog reda. U 29. tački se razmatra Godišnji program rada Centra za socijalni rad Kovačica. Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2021. godini i plan rada istog za 2022. godinu, razmetraju se u tačkama 30. i 31. U poslednje tri tačke imenovaće se novi direktor Centra za socijalni rad „Kovačica“, Nadzorni odbor Javnog preduzeća RTV opštine Kovačica i člen Komisije za analizu poslovanja Javnog preduzeća Poslovno rekreativni centar „Relax“ Kovačica.