Održana 15. sednica Skupštine opštine Kovačica

Pin It

Danas je održana 15. sednica Skupštine opštine Kovačica kojojm je predsedavao zamenik predsednika Skupštine opštine Kovačica, Stelian Balan. 

Sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica, sa početkom u 11,00 časova.

Odbvornici su na ovoj sednici razmatrali sledeće tačke: 

 

1. Razmatranje predloga Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2021.g.;

2. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima lica na javnim funkcijama u organima i službama opštine Kovačica, odbornika SO Kovačica, članova opštinskog veća i članova radnih tela SO Kovačica;

3. Razmatranje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove „Kolibri“ iz Kovačice; 

4. Razmatranje i usvajanje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g.;

5. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Sava Žebeljan“ Crepaja;

6. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Moša Pijade“ Debeljača;

7. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“ Idvor;

8. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica;

9. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Lukrecija Ankucić“ Samoš;

10. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Sveti Georgije“ Uzdin;

11. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za analizu poslovanja Javnog preduzeća Poslovno rekreativni centar „Relaks“ Kovačica;

12. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JKP „Samoš“ iz Samoša.

Prisutno je bilo 19 odbornika, a sve tačke izglasane su jednoglasno.