Brojni projekti unapređuju rad PU Kolibri

Pin It

Predškolska ustanova Kolibri u Kovačici kontinuirano radi na poboljšanju uslova za boravak i rano obrazovanje dece. Pored osnivača, opštine Kovačica, od pomoći su i drugi organi vlasti.

POLITIKA